Software pro projektanty

AKTUÁLNÍ INFORMACE: V TUTO CHVÍLI KVŮLI SOUČASNÉ SITUACI NENÍ MOŽNÉ REALIZOVAT A POSKYTOVAT ŠKOLENÍ PROGRAMU DEHNsupport. V případě objednání vám bude zaslán návod v PDF formátu pro práci s DEHNsupportem.

Firma Dehn + Söhne připravila pro snadné výpočty ochrany před bleskem program DEHNsupport. Cílenými ochrannými opatřeními, která jsou provedena na chráněných stavbách, je možno zabránit vzniku škod způsobených vlivem úderu blesku.

Normy v ochraně před bleskem jsou plynule doplňovány novými vědeckými poznatky z oblasti výzkumu blesku.

V lednu 2006 byl schválen soubor norem IEC 62306 jako nový soubor mezinárodních norem a v únoru 2006 i jako evropský soubor norem EN 62305. Ochrana před bleskem obsahuje celosvětově jednotná pravidla.

V České republice je tento soubor norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem platný od 1.11.2006.

Výpočty programu DEHNsupport je souladu s normami ČSN EN 62305-2/-3 a STN EN 62305-2/-3.

Program DEHNsupport vám pomůže s výpočty:

  • dostatečných vzdáleností
  • nutnými k řízení rizika
  • k určení délky jímacích tyčí
  • minimální délky zemničů

Na těchto částech je ukázána rozmanitost projekčních zásad. Na základě této komplexnosti jsou potřebné pomocné prostředky, které jsou nyní zobrazeny kompaktně v programu DEHNsupport.

Verze DEHNsupport programu:

1) DEHNsupport basic - pouze analýza rizika

2) DEHNsupport Basic + Distance Tool - analýza rizika + výpočet přeskokových vzdáleností + délky jímacích tyčí + délky zemnění

3) DEHNsupport Distance Tool - pouze nadstavba pro majitele DEHnsupport Basic.

Ukázky z programu(ilustrační):

 

Školení programu:

Školení probíhá nepravidelně dle aktuálních zájemců o program. V případě, že jste program u nás zakoupili a máte zájem o školení k programu, tak nás prosím kontaktujte na adrese rema(zavináč)rema.cz.

Školení programu ve většině případů probíhá zdarma(v případě zakoupení programu u nás) a dle časových možností našeho školitele.

Aktuální verze programu - bez license pouze Trial verze

https://www.dehn.de/dehn_custom/downloads/DEHNsupport_Setup_Latest.exe

 

 

 

Registrace na školení DEHNsupport