Rady a články

Komplexně řešené sítě

Moderní objekty, a to nejen komerční, ale i moderní obytné domy a rodinné domky kladou nároky i na moderní elektrické sítě. Zatímco v oblasti slaboproudých sítí a zejména sítí datových je uživateli stále sledován technický vývoj a je vyžadováno nejmodernější řešení, v oblasti silnoproudých sítí jsou uživatelé poměrně málo informováni o moderních technologiích a moderních předpisech.

Číst dál: Komplexně řešené sítě

Jak ochránit elektroniku při bouřce?

Blesky vznikající při bouřkách jsou, jak známo, elektrické jevy. Jedná se o elektrické výboje mezi mraky nebo mezi mraky a zemí. Při blesku protéká bleskovým kanálem proud v jednotkách několik desítek až několik stovek tisíc ampérů...
V tomto článku se dozvíte základy ochrany elektronických zařízení před vlivy vzniklými úderem blesku.

Číst dál: Jak ochránit elektroniku při bouřce?

Ochrana proti přepětí

Stínění a vyrovnání potenciálůStínění, které v elektrotechnické veřejnosti bylo dosud vnímáno spíše jako zabránění rušení od vysokofrekvenčních elektromagnetických polí je nyní chápáno jako součást ochrany vnitřních zařízení před přepětím. U objektů jsou v nových předpisech stanoveny zásady pro

Číst dál: Ochrana proti přepětí

Základní systém ochran

Tip: Není řešením použít UPS a myslet si, že problémy musí být vyřešeny. I UPS může být vystavena nebezpečí díky přepětí v síti - samotný záložní zdroj je totiž navržen maximálně jako třetí stupeň přepěťové ochrany. Pro jeho bezporuchovou funkci musí být nasazeny i stupně I, případně II.

Číst dál: Základní systém ochran

Bezpečnost provozu elektrických zařízení

 

Stát zajišťuje již od svých základních právních dokumentů, jako je ústava, péči o bezpečnost občanů. Pro snižování rizik při provozu technických zařízení bylo vydáno mnoho dokumentů, které ta zařízení, která představují zvýšené riziko úrazu , zařadila do skupiny tzv. vyhrazených technických zařízení. Mezi tato zařízení patří i vyhrazená elektrická zařízení.

Číst dál: Bezpečnost provozu elektrických zařízení

Modulární DEHNventil®M

Modulární DEHNventil® M …
DEHNventil M

  • Kombinovaný energeticky zkoordinovaný svodič typ 1, svodič bleskových proudů a přepětí v jednom pouzdře, s propustností pro vlny bleskového proudu až 100 kA (10/350 µs).
  • Kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí, tvořenou základním dílem a ochrannými moduly s jiskřišti RADAX-Flow omezuje vlnu přepětí i vlnu bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízení na ochrannou úroveň ≤ 1,5 kV.
  • Technologie RADAX-Flow omezuje následné síťové proudy do hodnoty 50 kAef, předřazené pojistky od 35 A gL/gG výše nejsou tímto proudem přerušovány.
  • Stav ochrany je signalizován signalizačním polem.
  • U provedení FM se vodiče dálkové signalizace připojují na bezpotenciálový přepínač pomocí třípólové svorkovnice.
DEHNventil® M TNC (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TNC 255 255 V 951 300 N
DV M TNC 255 FM 255 V 951 305 N

 

DEHNventil® M TNS (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TNS 255 255 V 951 400 N
DV M TNS 255 FM 255 V 951 405 N

 

DEHNventil® M TT (FM)
Kompletně zapojená jednotka (zapojení 3+1) pro sítě TT a TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TT 255 255 V 951 310 N
DV M TT 255 FM 255 V 951 315 N

 

DEHNventil® M TN (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro jednofázové sítě TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TN 255 255 V 951 200 N
DV M TN 255 FM 255 V 951 205 N

 

DEHNventil® M TT 2P(FM)
Kompletně zapojená jednotka (zapojení 1+1) pro jednofázové sítě TT a TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TT 2P 255 255 V 951 110 N
DV M TT 2P 255 FM 255 V 951 115 N

 

Jak vybírat ochranu pro informačně-technické sítě

Svodiče pro informačně-technické sítě

Zpravidla je tvoří omezovače napětí, příp. z omezovače napětí kombinované s omezovači proudu.
Svodiče o několika stupních jsou zkonstruovány tak, že je zajištěna vzájemná energetická koordinace jednotlivých stupňů. V opačném případě by mohly jednotlivé stupně ochrany reagovat pouze částečně a mohlo by dojít k chybě a k poškození přepěťové ochrany.

 

Číst dál: Jak vybírat ochranu pro informačně-technické sítě

Vnější ochrana před bleskem / Úvod

 

Ochrana před bleskem - odpovědnost za životy, kulturní hodnoty a majetek …

Hromosvod není pouhou technickou realizací Faradayovy klece, sestavené z jímacího zařízení, svodů a uzemňovací soustavy. Je nutné si uvědomit, že výboj doprovází silné elektromagnetické pole, a proto je třeba při jeho zřizování vytvořit stínění budovy podle konkrétních možností.

Číst dál: Vnější ochrana před bleskem / Úvod