Modulární DEHNventil®M

Modulární DEHNventil® M …
DEHNventil M

  • Kombinovaný energeticky zkoordinovaný svodič typ 1, svodič bleskových proudů a přepětí v jednom pouzdře, s propustností pro vlny bleskového proudu až 100 kA (10/350 µs).
  • Kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí, tvořenou základním dílem a ochrannými moduly s jiskřišti RADAX-Flow omezuje vlnu přepětí i vlnu bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízení na ochrannou úroveň ≤ 1,5 kV.
  • Technologie RADAX-Flow omezuje následné síťové proudy do hodnoty 50 kAef, předřazené pojistky od 35 A gL/gG výše nejsou tímto proudem přerušovány.
  • Stav ochrany je signalizován signalizačním polem.
  • U provedení FM se vodiče dálkové signalizace připojují na bezpotenciálový přepínač pomocí třípólové svorkovnice.
DEHNventil® M TNC (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TNC 255 255 V 951 300 N
DV M TNC 255 FM 255 V 951 305 N

 

DEHNventil® M TNS (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TNS 255 255 V 951 400 N
DV M TNS 255 FM 255 V 951 405 N

 

DEHNventil® M TT (FM)
Kompletně zapojená jednotka (zapojení 3+1) pro sítě TT a TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TT 255 255 V 951 310 N
DV M TT 255 FM 255 V 951 315 N

 

DEHNventil® M TN (FM)
Kompletně zapojená jednotka pro jednofázové sítě TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TN 255 255 V 951 200 N
DV M TN 255 FM 255 V 951 205 N

 

DEHNventil® M TT 2P(FM)
Kompletně zapojená jednotka (zapojení 1+1) pro jednofázové sítě TT a TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz.
typ max. příp. kat. č. trvalé napětí ac
DV M TT 2P 255 255 V 951 110 N
DV M TT 2P 255 FM 255 V 951 115 N