Japonsko a ochrana před bleskem

(Autor: I.Rezek)

Doplnili jsme několik fotografií  z mé cesty po Japonsku.  Nejsou to pochopitelně fotografie přírodních a architektonických krás této zajímavé země, ale jak to tak již bývá fotografie  ochrany před bleskem a elektrických zařízení. Japonsko  má s přírodními živly obrovské zkušenosti, stále přírodní jevy zkoumá  a japonští odborníci  hledají nejlepší řešení jak se proti negativním účinkům  přírodních jevů bránit.

 

 

Pochopitelně i v oblasti ochrany před bleskem patří  Japonci k předním světovým odborníkům. Podobně jako jinde ve světě i v Japonsku zkoumali různé možnosti ochrany před bleskem. V odborné literatuře jsou popsány pokusy s hromosvody  se vstřícným výbojem  pracujícím na různých principech. Byly dělány pokusy s  hromosvodními hlavicemi  pokoušejícími se vytvářet vstřícní ionizační kanál pomocí vysokého napětí, pomocí  laserového paprsku, pomocí mikrovlnného záření a dokonce i pomocí plamene nebo vystřelovaného tenkého vodiče.

O Japoncích je známo, že jejich technika je velmi vyspělá a jejich bádání je vždy velmi důkladné a precizní. Vzhledem k obrovskému nasazení elektroniky v  průmyslu i celé společnosti je pochopitelná snaha co nejlepším způsoben ochránit budovy a zařízení před bleskem a přepětím. Tuto snahu ilustruje i to, že vynález prakticky použitelného zinkooxidového varistoru pro ochranu proti přepětí pochází právě z Japonska. Výsledkem mnoha desetiletých pokusů a bádání je soustava japonských norem, které jsou velmi podobné evropské normě EN 62305 a které jako nejúčinnější  a  s vědecky i empiricky prokázanou účinností  ochranu před bleskem a přepětím považují galvanický  tzv. Franklinův hromosvod.  Přestože jsou Japonci velmi duchovní   národ, který   praktikuje své náboženství , tak v oblasti ochrany před bleskem postupují racionálně a nikde nevidíte žádná zázrační řešení typu jímačů ESE.


Z provedení hromosvodů je zřejmý důraz kladený  na dostatečný ochranný prostor  tvořený jímači a na bezpečné odvedení bleskového proudu do země s co největším  omezením nebezpečí přeskoků a nebezpečných dotyků. Na fotografiích vidíme  odizolování svodů od podpěr zasahujících do stěny a izolování svodů  v místech možného dotyku osob. Za zmínky stojí také paralelní vedení svodů pro snížení impedance svodu.

Fotografie elektroměru pouze ilustruje provedení, které by u nás asi u  distributorů elektřiny neprošlo, přesto mu z hlediska funkčnosti nelze příliš vytknout.

 

 

 


Na poslední fotografii je ilustrační snímek z Hirošimy, který pouze připomíná, abychom nikdy nemuseli řešit  ochrany před impulzem NEMP.