Proč zřizovat ochranu před přepětím

Samotná vnější ochrana před bleskem nemůže zajistit kompletní ochranu neboť především chrání budovu před požárem a dalšími škodami způsobených bleskem. Nemůže však zabránit tomu, aby ničící energie atmosférického výboje, který udeří v těsné blízkosti budovy, nevnikla po připojených vedeních do domu a zde způsobila požár nebo zničila elektrická zařízení.

 

Další, velmi častou příčinou výpadku elektronických zařízení nebo informačních a řídicích systémů je spínání v napájecí síti. Také před tímto zdrojem přepětí je možné se účinně bránit.

 

Nebezpečná přepětí neohrožují pouze domácnosti. Firmy, které jsou vysokou měrou závislé na bezvadně fungující technice, jsou rovněž velmi ohroženy.Výkonné informační a řídicí systémy tvoří páteř naší moderní průmyslové společnosti. Porucha nebo výpadek může mít dalekosáhlé následky, které mohou vést ke konkurzu firmy.

Příčiny poruch mohou být různé, ale statistiky škod pojistných událostí při pojištění elektroniky jsou alarmující: ukazují, že více než jednu třetinu představují škody způsobené přepětím vzniklým účinkem elektromagnetických rušivých polí. Kvůli zajištění řádné funkce elektrických nebo elektronických systémů byl v SRN vypracován "Zákon o Elektromagnetické kompatibilitě" (EMC); je platný od 1. 1. 1996. Od roku 1997 platí České republice Zákon č. 22, nařízení vlády č. 169, ve Slovenské republice pak od r. 2000 zákon č. 264/199. Tyto zákony znamenají pro projekční kanceláře, že musí respektovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zřizovaných systémů. Současná technická úroveň umožňuje instalaci kvalitních a účinných systémů ochrany před přepětím nejrůznějšího původu.

S ohledem na oblast nasazení jsou přepěťové ochrany DEHN rozděleny na svodiče bleskových proudů a na svodiče přepětí. Ucelený a kvalitní systém ochrany před přepětím zahrnuje jak část napájení, tak část datovou.

Ochrany pro napájecí sítě nn jsou soustředěny v řadě "Red/Line", ochrany pro datové, resp. informačně-technické sítě obsahuje řada "Yellow/Line".