Základní systém ochran

Tip: Není řešením použít UPS a myslet si, že problémy musí být vyřešeny. I UPS může být vystavena nebezpečí díky přepětí v síti - samotný záložní zdroj je totiž navržen maximálně jako třetí stupeň přepěťové ochrany. Pro jeho bezporuchovou funkci musí být nasazeny i stupně I, případně II.

Základní hlediska technického řešení ochrany před pulsním přepětím:

 

 1. Důsledné vyrovnávání potenciálů veškerých kovových částí v objektu v definovaných místech.
 2. Samostatné napájecí obvody pro elektroniku.
 3. Respektování a eliminace všech možných druhů rušení.
 4. Instalování ochran proti přepětí na všech možných vstupech.
 5. Správné provedení silových a slaboproudých rozvodů z hlediska možné indukce rušivých napětí.
 6. Správné provedení hromosvodu při respektování zón bleskové ochrany. 
  1. Vnější ochrana před bleskem Úkolem vnější (hromosvodní) ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Tvoří ji jímače, svody a uzemňovací soustavy.
  2. Vnitřní ochrana před bleskem Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snižování účinků elektromagnetických impulsů, způsobených bleskovým proudem uvnitř chráněného objektu (zařízení). Mezi opatření patří odstínění budov a místností, potenciálové vyrovnání, odstranění nebezpečných přiblížení k částem vnější ochrany. Účinná přepěťová ochrana je dodatečné ochranné opatření. Jádrem vnitřní ochrany před bleskem je potenciálové vyrovnání, v rámci kterého se všechny kovové instalace připojí k ekvipolentní přípojnici. Veškerá vstupující a vystupující elektrická (silová a sdělovací) vedení se k systému potenciálového vyrovnání připojí nepřímo přes svodiče.
 7. Volba elektronických zařízení z hlediska jejich odolnosti proti pulsnímu přepětí.
 8. Správné provedení koordinované ochrany proti přepětí.
 9. Správná volba kvalitních ochran proti přepětí.

 

Zvolte si princip systém sítě:

 

 • Ochrana proti přepětí v sítích TN-C-S
 • Ochrana proti přepětí v sítích TN-S
 • Ochrana proti přepětí v sítích TT
 • Ochrana proti přepětí v sítích IT

 

Obr.: ohrožení indukovaným atmosférickým přepětím přístroje připojeného ke dvěma sítím.

 

Kabelové vzdálenosti mezi svodiči třídy: B a C B a C s odd.PE C a D