Záložní zdroje pro požární ventilátory

Záložní zdroje k zabezpečení nepřetržitého chodu požárních ventilátorů a ostatních motorových rozběhů v době požárního poplachu, bez závislosti na napájení ze sítě. Svou funkcí zajišťuje bezproblémový rozběh a chod motoru o nominálním příkonu, po dobu nejméně 30 respektive 60min. Zařízení UPFD obsahuje frekvenční měnič (může obsahovat i více měničů), akumulátorovou banku sestavenou ze tří větví akumulátorů a přesný nabíječ akumulátorů. Minimálně dvě větve akumulátorů jsou použity z důvodů vysoké spolehlivosti provozu. I při výpadku jednoho nebo více článků v jedné větvi je schopna zbývající větev nebo větve spolehlivě zálohovat po požadovanou dobu.