Aktuální katalogy - Hromosvody

 

Aktualizovaný katalog platný pro rok 2019/2020 obsahuje již obě části (přepěťové ochrany i hromosvodní součásti) v jednom .pdf dokumentu.

Katalog obsahuje kompletní sortiment prvků a součástí potřebných k instalaci hromosvodu, vnější i vnitřní ochrany před bleskem.

Ke každé řadě výrobků jsou uvedeny detailní informace o rozměrech, provedení, vlastnostech, možnostech a způsobu použití a o příslušenství, každý výrobek má samostatný detailní výkres.Je koncipován jako praktická pomůcka pro návrh ochrany před bleskem.

 

Speciální katalogy pro specifikované typy projektů:

Starší katalogy a příručky: