O produktech a společnosti DEHN+SÖHNE

Historie firmy DEHN+SÖHNE

Na počátku byla myšlenka ...

Velkou životní výzvou pro Hanse Dehna a jeho firmu, kterou založil v Norimberku roku 1910, bylo odvést blesk bezpečně do země, mimo dům či hospodářské stavení. Od počátku 20. let minulého století se můžeme setkávat se součástmi pro hromosvody a uzemnění, jež pocházejí z dílny DEHN.

V průběhu desetiletí se pro vnější ochranu před bleskem rozvinul výrobní program zasahující do mnoha jiných oborů. Aktivita firmy nezůstala pouze u oboru ochrany budov před účinky blesku, ale směřovala též do oborů ochrany osob, montáží a údržby elektrických zařízení. V roce 1952 se výrobní program firmy DEHN+SÖHNE rozšířil o ochranné pomůcky pro práci na elektrických zařízeních.

Masovým nástupem elektrických a elektronických zařízení do průmyslové výroby, systémů řízení podniků a do domácností bylo stále patrnější, že stávající ochrana před bleskem nestačí zcela sama tyto přístroje ochránit. Proto firma soustředila velké úsilí a prostředky do základního výzkumu. Ze zkušeností s ochranou před bleskem získávaných celá desetiletí vykrystalizovala potřeba ochrany před přepětím.

V roce 1954 se na trhu objevila první generace přepěťových ochran značky DEHN+SÖHNE. V sídle firmy v Neumarktu je soustředěna výroba, výzkum, vývoj a distribuce výrobků pro hromosvody, ochranu před přepětím a ochranné a pracovní pomůcky.

Firma se rozvinula ve světoznámý rodinný podnik s mnoha zahraničními dceřinými společnostmi. Více než 700 spolupracovníků se podílí na zvyšování technické úrovně. Pracují a vyvíjejí v laboratořích a strojích, které často museli sami vyvinout. Na automatizovaných výrobních linkách se vyrábějí součásti a přístroje nejvyšší kvality. DEHN+SÖHNE se v elektrotechnice stal mezinárodně uznávaným pojmem.

Zajištění kvality

DEHN chrání ... naším cílem je kvalitní ochrana.

"Ochrana před úrazem a škodlivými vlivy elektřiny vzniklé při bouřkách".

"Ochrana před úrazem při práci s elektrickým proudem". Bezpečnost zákazníka a jeho majetku je premisou společnosti DEHN+SÖHNE.

Abychom mohli Vás a Váš majetek chránit před nebezpečím a škodlivými účinky elektrického proudu, musí výrobky DEHN+SÖHNE splňovat v každodenním použití - dnes, ale i zítra - nejvyšší požadavky.

Pocit jistoty a bezpečí můžeme výrobky DEHN+SÖHNE nabídnout pouze tehdy, bude-li vždy v čele technického rozvoje a bude-li vyrábět podle nejnovějších technických poznatků a s nejvyšší kvalitou.

Ke splnění cíle společnosti DEHN+SÖHNE přispívá:

  • Týmová spolupráce
  • Vědomí kvality
  • Přizpůsobení požadavkům trhu

Proto společnost DEHN+SÖHNE neustále rozvíjí a zpřísňuje podnikové normy a stanovuje vlastní měřítka kvality, proto nechává naši činnost certifikovat nezávislými ústavy, aby i v budoucnu mohl splňovat rostoucí požadavky našich klientů.

Abychom Vám zákazníkům mohli zaručit dokonalou bezpečnost, je podnik DEHN+SÖHNE certifikován podle DIN EN ISO 9001. Navíc Vám nabízí intenzívní technickou podporu a odborné poradenství odborníků v 17 oblastních kancelářích a 50 mezinárodních zastoupeních. Přesvědčte se o kvalitách DEHN+SÖHNE na seminářích a přednáškách o ochraně před bleskem a přepětím nebo navštivte DEHN+SÖHNE na stáncích na odborných výstavách a veletrzích.

Certifikáty mají omezenou platnost. Každoroční přezkušování a úplný re-audit jednou za tři roky jsou důkazem, že témata zajištění kvality a ochrany životního prostředí jsou v podniku DEHN+SÖHNE neustále středem pozornosti.

 

V roce 1994 získal podnik DEHN+SÖHNE certifikát DIN EN ISO 9001.

Touto dokumentací, řečeno "dopisem s pečetí" bychom chtěli našim zákazníkům potvrdit, že v DEHN+SÖHNE zvolili správného dodavatele.

Certifikát DIN EN ISO 14001

LGA - bavorský zemský ústav pro certifikaci systémů na zajištění kvality, akreditovaný pod registračním číslem DAR TGA-ZM-57-95-60-0 potvrzuje, že společnost DEHN+SÖHNE zavedla a používá ekologický systém splňující požadavky normy DIN EN ISO 14001.
Registrační číslo: 1801212/1

 

Certifikát DIN EN ISO 9001

LGA - bavorský zemský ústav pro certifikaci systémů na zajištění kvality, akreditovaný pod registračním číslem DAR TGA-ZQ-004/91-00 potvrzuje, že společnost DEHN+SÖHNE zavedla a používá systém zajištění kvality splňující požadavky normy DIN EN ISO 9001:2000.
Registrační číslo: 22310198