Broadcrown - řídící panely

Řídící panel BC 701

 

 

Model 701 je manuální řídící panel navržený pro ovládání dieselagregátu přes klíč a tlačítka na předním panelu. Panel je užíván pro startování, zastavení motoru a zobrazuje poruchové stavy. Při poruše řídící panel automaticky zastaví dieselagregát s předchozím světelným a zvukovým varováním a současnou signalizací zjištěné závady.

 

 

 


Řídící panel BC 704Model umožňuje manuální nebo automatické spouštění dieselagregátu. V případě automatického řízení říd. panel 704 monitoruje energetickou sít, při jejím selhání automaticky spouští dieselagregát. Při poruše řídící panel automaticky zastaví dieselagregát s předchozím světelným a zvukovým varováním a současnou signalizací zjištěné závady.

 
 

Řídící panel BC 5310Řídící panel 5310 nabízí automatické řízení motoru. Automatický start se provádí manuálně nebo na žádost vzdáleného signálu. Řídící panel 5310 nabízí indikaci provozních a poruchových stavů, které mohou vést až k automatickému zastavení motoru. Indikace stavů a poruch motoru je zobrazován na LCD displeji.