Powerware 9390

Powerware 9390Výkonová řada: 40 kVA, 60 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 160kVA
Technologie: on-line
Napětí: 400V
Doba zálohování: typicky 5–20 minut prodloužitelná na několik hodin

Popis

 • Ochrana proti 9 poruchám sítě
 • Dvojitá konverze
 • Kompaktní design s vysokou výkonností
 • Konstrukce pro náročné aplikace
 • Redundance kritických částí
 • Harmonické řízení
 • Vysoká spolehlivost
 • Predikativní diagnostika
 • ABM a DC expert
 • Technologie ABM
 • Monitorování baterií
 • Za chodu vyměnitelné baterie
 • LCD Display
 • 2 programovatelné vstupy
 • REPO port
 • 2x prázdné komunikační X-sloty pro volitelné komunikační karty
 • DSP řízení
 • HotSync
 • Snadná instalace a údržba
 • Standardní příslušentsví
 • Powerware Software Suite
 • Český manuál

Volitelné příslušenství

 • Oddělovací transformátor
 • Externí by-pass přepínač
 • Systém paralelních kabinetů
 • Externí bateriové kabinety
 • Enviromental Probe (připojení přes SNMP/web adaptér)

Komunikace

 • SNMP/Web
 • ModBus/Jbus
 • Modemová karta
 • Vzdálený UPS zobrazovací panel
 • Přídavné relé
 • Reléová karta
 • X-Slot

Software

 • PowerVision software

Typické aplikace

 • Datová centra
 • Serverová centra
 • Telekomunikace
 • Radiokomunikace
 • Průmyslové a řídící systémy
 • Strojírenská výroba
 • Zálohování výrobních linek


Ochrana proti 9 poruchám sítě – UPS Powerware řady 9 odděluje připojené vybavení od všech přicházejících problémů sítě a nabízí tak nejvyšší stupeň ochrany. Chrání před výpadkem napětí, poklesem napětí, napěťovým špičkám, podpětím, přepětím, spínacím přepětí, rušením v síti, kolísáním frekvence a harmonickým zkreslení.

Dvojitá konverze nabízí plnou ochranu, která odpovídá nejvyššímu zabezpečení kritických aplikací před problémy sítě.

Kompaktní design s vysokou výkonností – Powerware 9390 technologie je uskladněna v chytrém, kompaktním kabinetu patřící mezi nejmenší na světě díky optimalizovanému vnitřnímu prostorovému uložení a pečlivému výběru komponent.

Konstrukce pro náročné aplikace – Powerware 9390 je konstruována k poskytování excelentní výstupní napěťové stability, ideálně vhodné pro velmi náročné aplikace s nároky na 100% chod, nebo nesouměrné a nelineární zátěže.

Redundance kritických částí – Powerware 9390 je navržena s vestavěnou redundancí kritických míst, jako jsou ventilátory, pomocné napájecí zdroje nebo procesory. Powerware 9390 má distribuovanou řídící architekturu s nezávislými deskami plošných spojů, které zajistí napájení zátěže v každém případě. Vnitřní CAN Bus komunikační řešení je robustní a navržená do těžkých podmínek jako např. automobilového průmyslu. Stav nejvíce kritických komponent je nepřetržitě monitorován. To dovoluje proaktivní údržbu a zajišťuje účelné předcházení neočekávaným poruchám.

Harmonické řízení – aktivní řízení snižuje harmonické zkreslení vstupního proudu, které je extrémně šetrné k rozvodné síti a snižuje potřebný výkon motorgenerátoru v případě energocenter.

Vysoká spolehlivost je dána moderní řídící architekturou a redundantním konstrukčním řešením

Predikativní diagnostika neustále monitoruje vnitřní operace UPS a tím předchází neočekávaným selháním, uživatel dostává v předstihu varování o komponentech, jejichž životnost již končí.

ABM a DC expert – UPS Powerware 9390 obsahuje bezúdržbové baterie. Životnost baterií v porovnání s ostatními částmi (komponentami) UPS je vždy kratší. Díky správnému bateriovému řešení a nabíjecí technologii je ale u technologie Powerware účinně prodloužena životnost baterií.

Technologie ABM trvale monitoruje stav nabití akumulátorů a dobíjí je pouze v případě potřeby. Ve srovnání s tradiční metodou nabíjení se tímto snižuje koroze desek akumulátorů takovou měrou, že se jejich životnost zvyšuje o 50%.

Monitorování baterií – Powerware 9390 testuje baterie pravidelně s připojeným usměrňovačem, který nabízí objektivní výsledek testu bez ohledu na připojenou zátěž v testovacím okamžiku. Monitorování teploty baterií je důležité pro účinnou teplotní kompenzaci při nabíjení, která prodlužuje životnost baterií. Integrovaným automatickým sledováním a testováním baterií je zajištěn proaktivní přístup k včasné údržbě, nemusíte tak reagovat až na vzniklé problémy.

Za chodu vyměnitelné baterie pro rychlý servis nebo výměnu bez nutnosti odpojení zátěže. Konstrukce UPS umožňuje snadnou dostupnost pomocí výsuvných pater, rychlou výměnu umožňuje modulové zapojení a bateriový jistič pro snadné odpojení.

LCD Display – modře podsvícený, vícejazyčný (na přání v českém jazyce) s mj. schématickým zobrazením zapojení pro rychlou orientaci. Display je doplněný o 4 LED diody.

4 programovatelné vstupy

REPO port

2x prázdné komunikační X-sloty pro volitelné komunikační karty

DSP řízení – technologie řízení pomocí DSP signálového procesoru, která neustále monitoruje vnitřní operace UPS a tím předchází neočekávaným poruchám.

HotSync – pomocí technologie společnosti Powerware je možno dosáhnout paralelního zapojení dvou nebo více záložních zdrojů (až 4). Jednotky jsou potom schopny sdílet zátěž bez potřeby jejich propojení komunikační kabeláží, doposud nejzranitelnějšího místa všech záložních zdrojů. Každý modul má schopnost se synchronizovat a podporovat kritickou zátěž nezávisle na ostatních modulech. Takže veškerá kritická zátěž je napájena ze záložních zdrojů vždy, i když je zapotřebí provést údržbu, ať již plánovanou nebo neplánovanou.

HotSync redundant je dvoumodulový systém umožňující provedení plné údržby na obou modulech bez potřeby externího by-passu pro údržbu a bez potřeby odpojení kritické zátěže od elektrického napájení tvořeného záložním zdrojem.

Snadná instalace a údržba
– Powerware 9390 může být nainstalována těsně u stěny. Vzduchové chlazení je vedeno skrz vrchní otvor. Vnitřní vzduchové filtry umožňují umístit jednotku v prašném prostředí bez jakékoliv další udržbové aktivity. Přední a vrchní (volitelný) přívod kabelů umožňuje bližší a těsnější uspořádání více UPS. Navzdory kompaktnímu designu, většina části (včetně kritických) jsou přístupné z přední strany. Powerware 9390 je charakteristická významnými prostorovými úsporami a hodí se do prostředí s vysokými nároky na úsporu místo.

Powerware Software Suite je exkluzivní balík programů, obsahující Shutdown a monitorovací software produkty. Součástí je například Lansafe software, tedy síťový Shutdown software, který umožňuje současnou podporu až 20 různých operačních systémů a jejich postupný bezpečně řízený Shutdown. LanSafe software zajišťuje, že nedojde ke ztrátě dat v případě delšího výpadku el. energie (takového, kdy již nestačí kapacita baterií). LanSafe provede vypnutí celé sítě v předem definovaném pořadí (nejčastěji takovém, kdy je nejdříve uložena rozpracovaná práce v síti nebo méně důležité aplikace a jako poslední kritické servery a celky).