Rehos - Karlovy Vary

Nová budova s hospicovou péči
Nová budova s hospicovou péči vznikla v areálu krajského Zařízení
následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) v Nejdku
a slouží klientům z celého regionu. Jedná se o první hospic
v Karlovarském kraji. Nové oddělení má celkem 23 nových lůžek
ve dvou i jednolůžkových pokojích s možností přítomnosti
rodinných příslušníků. Vznikla také společenská místnost pro
pořádání vzdělávacích aktivit, kaple a prostor pro občerstvení.

Materiálové řešení
Spodní část stavby je tvořena železobetonovou deskou. Nosný
systém je kombinovaný a stěny jsou doplněné sloupy. Svislé
nosné konstrukce jsou navrženy v kombinaci keramického
zdiva a železobetonových prvků. Stropní desky jsou taktéž
železobetonové. V rámci úspory na vytápění byla do projektu
zapracována tepelná čerpadla.

Popis projektu
Nová budova REHOS je na základě vypracovaného protokolu
řízení rizik zařazena do třídy LPS II (150 kA), LPL II (150 kA).

Jímací soustavu na objektu tvoří soustava GFK podpůrných
trubek základní délky 3 200 mm s jímacími tyčemi 2 500 mm

 

22/16/10 m a kombinované skládané jímací tyče GFK/Al
o celkové délce 2 000 mm.

Jímací tyče jsou ukotveny ve dvoubetonech á 17 kg.

GFK podpůrné trubky 3 200 mm a jímací
tyče 2 500 mm jsou zkráceny. GFK podpůrné trubky jsou
uloženy v trojnožkách a zatíženy 6 ks betonů o hmotnosti
á 17 kg. Jímací tyče jsou propojeny buď izolovaným vodičem
s = 75 cm s černou izolací, případně vodičem AlMgSi prům.
8 mm na izolovaných podpěrách.

Izolované vodiče budou k podpůrným trubkám přichyceny
pomocí připojovací sady a to po vnější straně trubky. Při
montáži izolovaného vodiče je nutné dodržovat montážní
návod a správně vymezit oblast koncovky a PA svorku připojit
na MEB. Pro celou instalaci platí jednotná délka oblasti
a to 1 500 mm.

Svody na celém objektu tvoří izolovaný vodič s = 75 cm
s černou izolací, který je veden po fasádě na podpěrách
s roztečí max. 1 000 mm, případně s UV odolnou fólií v barvě
fasády. Vodič bude uložen na fasádě v elektroinstalačních
lištách s UV odolným nátěrem, případně UV odolnou folii
v barvě fasády. Zvolený materiál musí být odsouhlasen investorem.