Propanbutanová stanice - Praha Vaccines

Rekonstrukce prostor pro výrobu inaktivované vakcíny proti přenosné obrně

popis projektu

Objekt plynové stanice je zařazen do třídy LPS I (200 kA), LPL I (200 kA) – prostředí s nebezpečím výbuchu.
Jímací soustava je tvořena kombinací čtyř samostatně stojících jímacích stožárů. Jímací stožáry jsou kotveny pomocí závrtných
vrutů a zavětrovány hloubkovými zemniči. Jímací stožáry tvoří svody a jsou připojeny k zemnící soustavě pomocí připojovacích
svorek.

Pro uzemnění byla zvolena mřížová uzemňovací soustava typu B – obvodový zemnič, který bude uložený v minimální hloubce 0,5 m. Materiál zemniče tvoří pásek
nerez V4A. Stejně tak vývody ke zkušebním svorkám k připojovacím bodům jsou z kulatiny z nerezu V4A o průměru 10 mm.