BIOCEL Paskov

Ochrana před bleskem a přepětím pro technologii energetického využití kondenzátu je provedena na nejvyšší úrovni
současné vědy a techniky, která odpovídá nejpřísnější třídě ochrany před bleskem LPS I. Vzniku nebezpečných jiskření,
které mohou nastat při průchodu dílčích bleskových proudů do země, je zabráněno vysokonapěťovými kabely HVI. Tyto
vodiče jsou schopny svést bleskové proudy až do hodnoty 200 kA (vlny 10/350). Jímače na nádržích a teleskopické
stožáry mimo nádrže jsou situovány tak, že valící se koule o poloměru 20 m se dotýká jejich hrotů mimo nebezpečné
zóny EX 2. Prochází-li vodiče touto zónou, jsou uchyceny na speciálních podpěrách, které zajistí vyrovnání potenciálů mezi
pláštěm vodiče HVI a kovovou stěnou nádrže. Ta je na úrovni terénu uzemněna. Jako vodič vyrovnání potenciálů pro oblast
koncovky vodiče HVI v horní části slouží kovová nádrž.

Vnější ochrana před bleskem je v elektrorozvodně doplněna o její vnitřní část. Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou jiskřiště,
které mají funkci vlnolamu bleskových proudů. Následné svodiče SPD typu 2 jsou spolu vzájemně mezi sebou energeticky
koordinovány.