Víceúčelová hala

Popis projektu
Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem byla navržena
a realizována z těchto důvodů:
- Stávající ochrana podle ČSN 34 1390 nesplňovala základní
kritéria bezpečnosti z hlediska požáru a úrazu elektrickým
proudem.
- Železobetonová konstrukce haly nesplňovala podmínky
stínění (Faradayovy klece):
- podle CSN EN 62305-3 ed. 2:
- cl. 4.3 Propojení ocelového armování stavby ze železobetonu
- cl. 5.5.3 Spoje
- cl. E.4.3 Stavby ze železobetonu
- cl. E.4.3.2 Použití ocelového armování v betonu
- cl. E.4.3.3 Svařování nebo svorkování ocelových armovaných
prutu
- cl. E.4.3.7 Svody
- podle ČSN EN 62305-4 ed. 2:
- cl. A.3.2 Mřížové prostorové stínění – bezpečný odstup
ds.

Vyhodnocení rizik:
- Hořlavé stavební materiály:
- Strešní krytina – asfaltová lepenka.
- Izolacní materiály – minerální vata.
- Činnosti vztažené k výskytu osob v objektu:
- Sportovci a personál.
- Návštevníci sportovních a kulturních akcí.
- Údržba a provoz sportovní haly.
- Opravy a revize.
- Připojené inženýrské sítě ke stavbě:
- Sít NN.
- Telekomunikace.
- Klimatizace.
- Elektronické zabezpecení objektu.
- Protipožární signalizace.

 

 

 Hlavní cíle ochrany před bleskem pro sportovní haly před:
 - Požárem.
 - Úrazem elektrickým proudem osob.
 - Ochrana elektrických a elektronických zařízení uvnitř objektu.