Fotovoltaická elektrárna

Popis řešení
Fotovoltaická elektrárna je umístěna v mírném svahu. Panely,
které jsou upevněny na hliníkových stojanech, jsou uzemněny
na strojenou zemnící síť. Všechny střídače (66 kusů) jsou
uchyceny na samostatných stojanech, které nebyly spojeny
se zemněním, ale byly pouze náhodně uzemněny.
Jediná ochrana před přepětím byly varistory ve střídačích, což
neodpovídalo ČSN.
V průběhu dvou bouřkových sezón bylo poškozeno celkem
7 kusů střídačů. O nedostatečném vyrovnání potenciálu svědčilo
i to, že jednotlivými PE výstupy ze střídačů protékalo až
cca 200 mA.
Při montáži byly všechny stojany střídačů spojeny s celkovou
uzemňovací soustavou. Zemní přechodový odpor jednotlivých
uzemnění byl 0,5 až 1 Ohm.
Na vstupy střídačů byly instalovány svodiče SPD typu 1+2,
DEHNshield 255 (celkem 66 kusů) v plastových skříních s průhledným
víkem.
Do sběrných rozváděčů bylo zapojeno celkem 6 kusů svodičů
SPD typu 1+2, DEHNventil TNC (na stranu výstupu směrem
do trafostanice dále jen TS). Jeden DEHNventil byl instalován
i v TS.
V dalších etapách bude zákazníkovi nabídnuta správná ochrana
komunikačních linek a provedení vnější ochrany podle
ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2.

 

 

 

Správně navrhnout třídu ochrany před bleskem LPS pro fotovoltaickou
elektrárnu (dále jen FVE) buď na základě požadavku
pojišťovny, nebo po konzultaci s majitelem / provozovatelem
zařízení.
- Při návrhu jímací soustavy fotovoltaických panelů je vhodné
dodržet vzdálenost mezi valící se kouli a panelem 200 mm.
- Nejbezpečnějším řešením FVE před bleskem je instalace
oddáleného hromosvodu.
- Vhodně zvolit koncepci návrhu přepěťových ochran SPD typu
1+2 pro ochranu měničů ze střídavé i stejnosměrné strany.
- Pokud možno využít pro účely uzemnění nosnou konstrukci
panelů. Přitom je nutno respektovat nezamrzající
hloubku zemniče.