Vivus Uhříněves

Popis projektu
Pro komplex obytných budov byla navržena podle souboru
norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 kombinace izolovaného
hromosvodu v provedení systému:
- DEHNiso Combi,
- Vysokonapetových vodicu HVI
Hlavní cíle ochrany před bleskem pro komplex obytných
budov:
Ochrana pred:
- Požárem
- Úrazem elektrickým proudem osob
- Ochrana elektrických a elektronických zarízení uvnitr objektu

 

Vyhodnocení rizik:
- Hořlavé stavební materiály:
- Strešní krytina
- Izolacní materiály
- Činnosti vztažené k výskytu osob v objektu:
- Obyvatelé domu
- Údržba a provoz domu
- Revize
- Připojené inženýrské sítě ke stavbě:
- Sít NN
- Telekomunikace
- Klimatizace
- Elektronické zabezpecení objektu
- Protipožární signalizace