Ochrana rodinných domů

Důvody pro realizaci izolovaného hromosvodu:
- Ekonomická výhodnost oproti stínení nebo-li Faradaovy kleci
- Instalace pro inteligentní domy
- Príprava pro následnou instalaci fotovoltaických panelu
Hlavní cíle ochrany před bleskem pro rodinné domy:
Ochrana pred:
- Požárem objektu
- Úrazem elektrickým proudem osob, které se nacházejí
uvnitr domu
- Ochrana elektrických a elektronických zarízení uvnitr objektu

 

 

 

Vyhodnocení rizik:
- Hořlavé stavební materiály:
- Strešní krytina – PVC fólie
- Izolacní materiály – minerální vata, polystyrén
- Činnosti vztažené k výskytu osob v objektu:
- Rodinní príslušníci
- Hosté
- Připojené inženýrské sítě ke stavbě:
- Sít NN
- Telekomunikace
- Datová a inteligentní instalace
- Klimatizace
- Elektronické zabezpecení objektu
- Protipožární signalizace