Revize

Revize elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů  v objektech bez nebezpečí výbuchu.

Revize elektrických zařízení chápeme jako součást preventivní údržby.
Z tohoto pohledu přistupujeme ke všem revizím.
Na přání zákazníka zpracujeme revizní řády, sledujeme revizní lhůty, odstraňujeme
zjištěné závady a předkládáme návrhy na zlepšení provozního stavu, údržby a ekonomiky provozu.

 

 

 

Revize elektroinstalace.

Jako u všech ostatních činností postupujeme  podle platných norem a v souladu s dalšími bezpečnostními, provozními a podobnými speciálními předpisy. Dlouholetá zkušenost nám umožňuje provádět revize tak ,a by zákazník byl co nejméně obtěžován a co nejméně omezován v běžném, provozu. Přitom se vždy zaměříme   zejména na ty části elektroinstalace  které jsou pro zákazníka nejdůležitější a kde mohou vznikat největší problémy.
Díky zaměření naší  firmy na oblast ochrany proti přepětí, můžeme kvalifikovaně ve zprávách o revizích  doporučit vhodná opatření ke tzvýšení spolehlivosti napájení.


Revize spotřebičů.

Provádíme rozčlenění spotřebičů do jednotlivých skupin tak, aby nebyly revizní lhůty zbytečně krátké a aby současně byla splněny požadavky norem.
Podobně jako u revizí elektroinstalace , tak i u revizí spotřebičů, přizpůsobujeme v co největší míře provádění revizí podmínkám zákazníka, abychom ho rušili ci nejméně.
Pokud si to zákazník přeje můžeme provádět při revizi i drobné opravy.
Můžeme sami  evidovat revizní lhůty a upozorňovat zákazníka na nutnost provedení periodické revize.  


Revize hromosvodů.

Stejně jako u výše ubvedených revizí elektroinstalace i u revizí hromosvodů postupujeme s nmaximální odbiorností a s využitím kvalitních měřících přístrojů. Tímto přístupem můžeme zákazníkovi podat objektivní obraz o stavu  hromosvodu a navrhnout opatření k tomu, aby ochran aproti blesku plnila svou funkci.Revizní zprávy můžeme doplňovat fotodokumentací a předávat i v elektronické podobě.

Naše reference z oblasti revizí